Nappali ellátás

A szolgáltatás célja a Felépülés Központ és AlkotóHáz szociális intézmény ellátási területén élő pszichiátriai betegséggel élő személyek nappali ellátása (figyelembe véve az igénybevevők szociális, egészségi, mentális állapotát), közösségi programok szervezése, illetve a fejlesztő és rehabilitációs foglalkoztatás megindításán keresztül a társadalmi reintegráció elősegítése.
A Felépülés Központ nappali ellátást nyújtó szociális szolgáltatása az ellátási területen élő, valamennyi pszichiátriai betegségcsoportba tartozó személyre kiterjed, a szolgáltatások az egyéni szükségletekhez igazodnak, a szakorvos javaslatának figyelembe vételével.
Az intézmény a pszichiátriai betegek ellátása mellett segítséget nyújt elsődleges prevenció céljából a krízishelyzetben lévő személyek számára is.

Nappali ellátást nyújtó intézményünk feladata különösen

igény szerint meleg élelem biztosítása

szabadidős programok szervezése

egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz való hozzájutás elősegítése

hivatalos ügyek intézésének segítése

életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése

fejlesztő és rehabilitációs foglalkoztatás révén a nyílt munkaerő piacra való kivezetés elősegítése

az öntevékenységre, az önsegítésre épülve az ellátást igénybe vevők igényei alapján, kulturális, szabadidős programok szervezése, képzésben, átképzésben segíteni az ellátottakat, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok szervezése