A Moravcsik Alapítvány története

A Moravcsik Alapítványt 1991-ben alapította a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika azzal a céllal, hogy a Klinikán folyó gyógyító, oktató és kutató munkát támogassa. Az Alapítvány névadója dr. Moravcsik Ernő Emil, az elmekortan professzora, akinek az elképzelései alapján épült fel a Balassa utcában a Pszichiátria Klinika 1905 és 1908 között. Az általa megvalósított klinika nemcsak elhelyezésében, hanem belső felépítésében, struktúrájában is magában hordozta a pszichiátriai ellátás és a betegek rehabilitációjának haladó szemléletét.

Fotó: Berecz Valter

Dr. Simon Lajos

1995-től az Alapítvány Kuratóriumának elnöke. Elnöksége alatt, az Alapítvány szerteágazó tevékenységét áthatotta és áthatja az Ő rehabilitációs szemlélete és a betegekkel szembeni elkötelezettsége. Az Alapítvány keretében végzett munka folyamatosan fejlődött, egyre nagyobb hangsúlyt fektettek és fektetnek az Alapítvány munkatársai és vezetősége a kutatások támogatása mellett a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek re-habilitációjára, reintegrációjára és a társadalomban velük szemben létező stigmatizáció és előítéletek csökkentésére és oldására.

Küldetésünk

Az Alapítvány alaptevékenysége a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika és az azzal együttműködő szervezetek tevékenységének támogatása; a pszichiátriai és idegrendszeri kutatások támogatása, azok szervezése és elősegítése; a lelki betegségek megelőzésével és gyógyításával kapcsolatos oktatás támogatása; valamint a társadalom mentálhigiénéjének javítása, és a társadalom pszichiátriai kultúrájának emelése.

Az Alapítvány célja továbbá az intézményen belüli és akkreditáció keretében szervezett rehabilitációs célú foglalkoztatás, valamint a bentlakás nélküli ellátási tevékenység végzése, elősegítése, támogatása.