Közösségi pszichiátriai ellátás

Segítséget nyújt a pszichiátriai betegséggel küzdők számára egészségi és pszichés állapotuk és szociális helyzetük javításában, meglévő képességeik és készségeik megőrzésében, valamint fejlesztésében, megújításában, a hétköznapjaik során adódó konfliktusok és az ezzel járó feszültségek feloldásában, a problémák megoldásában, szociális és mentális gondozásukban, az egészségügyi ellátásokhoz, valamint a foglalkozási rehabilitációhoz való hozzájutásukban.

A Felépülés Központ közösségi pszichiátriai szolgáltatása olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre és igényekre konstruált gondozást kínál, mely nagymértékben alapoz az ellátottak lendületes és felelősségteljes részvételére, valamint az ellátott környezetében fellelhető természetes közösségi erőforrásokra – őket is felkészítve, támogatva, facilitálva a nem professzionális tevékenységekbe.

Közösségi pszichiátriai ellátást nyújtó intézményünk feladata különösen

személyes célok meghatározásának segítése

változtatásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések

tájékoztatás a betegséggel, annak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról, teendőkről

életvitellel kapcsolatos készségek fejlesztése

a munkához való hozzájutás segítése

szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése

tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről