Fejlesztő foglalkoztatás

A sajátos foglalkoztatási igényű személyek rehabilitációjára, munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek megőrzésére, fejlesztésére bizonyítottan jó hatással van a munkavégzés folyamata és a létrehozott produktumok környezet által történt elismerése és elismertetése.

Szakmai Programunk szerint a Felépülés Központtal jogviszonyban álló személyek foglalkoztatását az egyéni gondozási és foglalkoztatási tervben foglaltak szerint, a szolgáltatást igénybe vevők meglévő képességeikre építve, koruknak, fizikai és mentális állapotuknak megfelelően a fejlesztő foglalkoztatás keretében biztosítjuk.

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

A Szociális tv. szerinti fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja
a testi és szellemi képességek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja
az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre.

szociális törvény szerinti foglalkoztatás

munkatörvény könyve szerinti foglalkoztatás

védett foglalkoztatás elősegítése

fejlesztő és rehabilitációs foglalkoztatás révén a nyílt munkaerő piacra való kivezetés elősegítése