Foglalkozási rehabilitáció

(védett munkahely)

A Moravcsik Alapítvány közhasznú szervezetként 1991-től végezi a megváltozott munkaképességű (mmk) munkavállalók foglalkozási rehabilitációját.

Alapítványunk meghatározott személyi és tárgyi feltételek mellett biztosítja az egészségkárosodással, élő személyek egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben a foglalkoztatást. A foglalkoztatással és egyéb fejlesztő szolgáltatások nyújtásával a cél a megváltozott munkaképességű, és a pszichoszociális fogyatékosággal élő emberek számára: a foglalkozási rehabilitáció biztosítása. Célunk azon emberek oktatása, fejlesztése, akik foglalkozási rehabilitációja nem megvalósítható és/vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényelnek, illetve azon megváltozott munka képességü munkavállalók, akik foglalkozási rehabilitációja javasolt.

Alapítványunk a VIII. kerület központi részén működteti rehabilitációs foglalkoztató műhelyét, melyben amunkarehabilitációs (intézményen belüli) szociális, fejlesztő felkészítő és akkreditált foglalkozási rehabilitációs foglalkoztatást, valamint az akkreditált foglalkoztatás törvényi szabályozásának megfelelően végez munkáltatást ,illetve a nyílt munkaerőpiacra való kivezetés lehetőségeit próbálja megteremteni. A Kálvária tér 19. szám alatt található az akkreditált foglalkoztatási rehabilitáció, ahol jelenleg 37 fő 30-65 életév közötti női, férfi munkavállaló foglalkoztatása folyik. Korábban könyvkötészettel és egyéb csomagolási munkákkal foglalkoztunk a józsefvárosi önkormányzat és külső cégek részére (a Scitec majd a  BioTech USA Kft részére végeztünk összeszerelési és csomagolási könnyű fizikai munkát). A könyvkötészet megszűnt, így a munkavégzés is átalakult, jelenleg az X-TRA Média Kft részére végzünk csomagolási könnyű fizikai munkát, valamint részt veszünk az Alapítvány közösségi munkájában, programjaiban.

Az akkreditált foglalkozási rehabilitáció keretében végzett tevékenységek

fejlesztő rehabilitációs foglalkoztatás

képzés, továbbképzés, átképzés lehetőségének keresése, biztosítása

fejlesztő tréningek keresése, biztosítása

nyílt munkaerőpiacra való kivezetés elősegítése

szabadidős programok szervezése

hivatalos ügyek intézésének segítése

A munkavégzés fontos része a rehabilitációnak, illetve a munkaerő piacra való visszavezethetőségüknek, ezért keresünk további munkalehetőségeket részükre. amennyiben munkát ajánlana munkavállalóinknak, keresse Alapítványunkat!