A személyes gondoskodást végzők/segítők személyiségét meghatározó belső eszköztár bővítése

A 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet alapján a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséhez minősített szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

A minősítés érvényességi ideje: 2023. március 31.

Továbbképzési pontérték: 32

FNy: B/2021/000915

Képzés szakmai vezetője

Simon Lajos, egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta

Előadó

Fried Zsófia

A képzés időpontja

Egyeztetés alatt

6 alkalom (6×5 óra) hetente 1x

A képzés célcsoportja (ellátási formák szerint), kinek ajánljuk a képzést

 • Családsegítés
 • Idősek otthona
 • Pszichiátriai betegek otthona
 • Szenvedélybetegek otthona
 • Hajléktalanok otthona
 • Fogyatékos személyek otthona
 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye
 • Idősek klubja
 • Gondozási központ
 • Fogyatékosok nappali intézménye
 • Szenvedélybetegek nappali intézménye
 • Pszichiátriai betegek nappali intézménye
 • Nappali melegedő
 • Időskorúak gondozóháza
 • Fogyatékosok gondozóháza
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • Hajléktalanok éjjeli menedékhelye
 • Hajléktalanok átmeneti szállása
 • Pszichiátriai betegek lakóotthona
 • Fogyatékos személyek lakóotthona
 • Gyermekjóléti szolgálat
 • Bölcsődei ellátás
 • Napközbeni gyermekfelügyelet
 • Helyettes szülő
 • Gyermekek átmeneti otthona
 • Családok átmeneti otthona
 • Nevelőszülői hálózat
 • Javítóintézet
 • Gyermekotthon
 • Területi gyermekvédelmi szakszolgálat

Óraszám

30 óra (30 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne

Moravcsik Alapítvány Oktató Központ
1083 Budapest, Kálvária tér 16.

Kapcsolattartó

Veress Aletta
+36 1 781 6889
kepzes@moravcsikalapitvany.hu

Részvételi díj

60.000 Ft

A továbbképzés programja és célja

Gyakorlati módszereket és eszközöket mutatni és gyakoroltatni a személyiség helyes irányú fejlődéséhez/ kibontakozásához.

A továbbképzés egységeinek / előadásainak/ megnevezése, az egyes elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése

Az egyes tartalmi részek óraszáma / időtartama

Módszerek / munkaformák egységenként

A bennünk lévő értékek felébresztése, tudatosítása, a Béke –az értékeink, a belső jóságunk felfedezése, aminek az alapja a belső béke felfedezése, módszerek ennek a fenntartására, (Mindennapi praktikák), vizualizáció (békés hely megteremtése)

5

gyakorlat

Felismerni saját értékességemet – Öntisztelet megteremtése és fenntartása, alázat (Az alázat arra utal, hogy hogyan viszonyulunk mindenkihez és mindenhez.) Az alázat és az öntisztelet egyensúlya.

5

gyakorlat

Együttműködés önmagammal, az idővel és másokkal, Aktív hallgatás – Képesek vagyunk másokat (de akár magunkat is) értően meghallgatni (az együttműködés egyik formájaként), minden kritika és mellékgondolat nélkül?Gyakoroljuk!

5

gyakorlat

Felelősség és Szabadság az érem két oldala – A felelősség nem teher, hanem lehetőség, hogy a legjobbat kihozzam magamból. Néha csábító a szabadság illúziója, amíg rá nem jövünk, hogy a valódi szabadság belülről fakad.

5

gyakorlat

Szeretet (jókívánság, tiszta érzés) és Tolerancia A toleranciát félreértik, mikor arra gondolnak, hogy az nem más, mint elnyomni az érzéseinket, és csak „csendben” maradni. A tolerancia legfőbb értelme, hogy a helyzeteket, az embereket és magamat is szélesebb látásmóddal, mélyebb megértéssel lássam. Azzal, hogy ezt teszem, nyugodt maradok, jobban meglátom, hogy mi van a helyzet, vagy a viselkedés mögött. Ez a látásmód lehetővé teszi, hogy valóban csendben maradjak, és türelemmel és higgadtan válaszoljak. Szeretet nélkül nincs tolerancia.

5

gyakorlat

Egyszerűség és a tréning zárása – Az egyszerűség arra ösztönöz, hogy újra-gondoljam az értékeimet. (körírás) – Zárás: mit viszel magaddal a tréningről (visszacsatolás) – értékelő lapok kitöltése, Kérdés-felelet.

5

gyakorlat

A továbbképzés teljesítésének feltételei

A résztvevő a képzés teljes óraszámának maximum 10%-áról hiányozhat.

Vizsga nincs

Részvételi díj

60.000,- Ft

A képzés díját kérjük a Moravcsik Alapítvány 10200902-32710870 számú bankszámlájára átutalni.

A közleménybe kérjük, tüntesse fel a „BURNOUT” kifejezést és a résztvevő nevét.

A képzés min. 12 fő jelentkezése esetén indul. Résztvevők max. létszáma 20 fő

 

A továbbképzési program tartalmának részletes kifejtése

Életünk egyre bonyolultabbá – sokszor kiszámíthatatlanná – válik, ami egyre több feszültséget, bizonytalanságot, fáradságot, erőtlenséget generál bennünk, és mindez negatívan hat a kapcsolatainkra is. Ebből következően egyre több a konfliktus, többen eljutnak olyan helyzetbe, amikor nem érzik a munkájuk, az életük értelmét.

Fontos tudnunk és kihangsúlyoznunk, hogy minden egyes ember értékes, mindenkiben van egy, vagy több olyan különlegesség, érték, valódi jótulajdonság, amivel hozzájárulhat saját és egyben mások életének a kiteljesedéséhez. Amikor ezt felismerjük, amikor erről saját tapasztalatokat szerzünk, amikor képessé tesszük magunkat arra, hogy ezek a tapasztalatok a mindennapi életünk részévé váljanak, akkor automatikusan könnyűnek találjuk a másokkal való együttműködést és nagylelkűen tudunk szolgálni.

Az egészségügy és a szociális szféra, ezen belül is különösen a személyes gondoskodást végzők munkája, de minden olyan terület, ahol a másokkal való kapcsolat a domináns, önmagunkra való különleges odafigyelést igényel. Ezeken a területeken „nagylelkűen szolgálni”, mások fizikai és szellemi jól-létért tenni csak akkor tudunk, amikor a saját állapotunk stabil, amikor kiegyensúlyozottak, elégedettek vagyunk.  „Mindig csak az állapotunknak megfelelően tudunk adni.”

Ez a program ennek az állapotnak a megteremtéséhez és fenntartásához mutat és ad gyakorlati tapasztalatokat és módszereket, amelyek folyamatos és következetes alkalmazása az állapotunkat stabilan tartja, javítja a közérzetünket és a körülöttünk lévő atmoszférát, növeli az erőnlétünket és egyre megértőbbé tesz, mind önmagunk, mind mások vonatkozásában.

A tréning során azokra a legfontosabb értékekre (béke, öntisztelet, alázat, felelősség, szabadság, szeretet és tolerancia, stb.), kompetenciákra hívjuk fel a résztvevők figyelmét, amelyek helyes értelmezése és használata, vagy nem használata a legnagyobb hatással vannak az életünkre. Egyszerű módszerek és gyakorlatok segítenek a felismeréshez, tapasztalatok szerzéséhez és így megnő a lehetőségünk arra, hogy a szavaink, a tetteink, a viselkedésünk, a hozzáállásunk egyre jobban csak a bennünk lévő jót, értékest tükrözze.