BETŰMÉRET

Nappali Intézményünk kiemelt szerepet szán a pszichiátriai betegek és mentális problémákkal küzdők társadalmi esélyegyenlőségének megteremtésére, a stigmatizáció és az előítéletek csökkentésére.

Feladatunk az ellátottak személyes szükségleteinek és céljainak felmérése és ezek alapján egyénre szabott gondozási terv / rehabilitációs program kidolgozása.
A pszicho-szociális rehabilitáció lényege az ellátott személyes céljait akadályozó problémák felmérése és ezek megoldására a közösen elkészített gondozási-rehabilitációs terv megvalósítása.
Ennek érdekében Intézményünk készségfejlesztést nyújt az önellátás, az emberi kapcsolatok, a munka, valamint a szórakozás területén. Ez megvalósul egyéni és az ellátottak igényei alapján tervezett csoportos tréningek keretében, valamint a társadalmi beilleszkedést célzó egyéni szükségletek kielégítésében.

A segítő-team tagjai, mint esetmenedzserek képviselik a klienseket és rendelkeznek a pszichiátriai betegek rehabilitációjához szükséges korszerű ismeretekkel, készségekkel, gyakorlattal és tapasztalattal.