A Moravcsik Alapítványnál végzett közösségi szolgálat és közérdekű önkéntes tevékenység szerteágazó, mivel az itt folyó tevékenységek is kiterjedtek, érintve az ellátottak életének számos területét, mint:

 • az Intézményen belüli foglakoztatás,
 • az egészséges életmód kiteljesítése,
 • szabadidő aktív eltöltése,
 • mentális egészségük védelme,
 • társas kapcsolatok ápolása, bővítése,
 • kommunikáció fejlesztése.

Ezeken a tevékenységeken túl, a közösségi szolgálatot végző diákok és önkénteseink aktív résztvevői, segítői szélesebb célcsoportot érintő rendezvényeinknek is. A közösségi szolgálat szervezése során fontosnak tartjuk, hogy az Alapítványunknál tevékenykedő diákok életkoruknak, egyéni sajátosságaiknak megfelelő tevékenységekbe legyenek bevonva.

A diákoknak, önkénteseknek a programba lépés előtt bemutatjuk Alapítványunkat és a nálunk folyó munkát, tájékoztatjuk őket a feladatokról és felkészítjük a programban felmerülhető rendkívüli esetekre.

A közösségi szolgálat és az önkéntesség fogalma elkülönül egymástól a két fogalom azonos elemei ellenére. 

Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva. Sajátos értékeket hordoz magában, amely megkülönbözteti a fizetett munkától (közösségi gondoskodás, a társadalmi szolidaritás, karitatív tevékenység).

közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a diákok helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

A két fogalom különbségei terén a legfontosabb elem a motiváció, a tevékenység végzésére vonatkozó belső indíttatás kiemelése, hiszen az önkéntes tevékenység a személy szabad akaratából valósul meg, nincsen semmilyen külső kényszerhez kötve, és végzéséért sem várható el semmilyen anyagi előny vagy ellenszolgáltatás. A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, amelynek végzése során csak a tevékenység kiválasztásában valósulhat meg a szabad döntés, ugyanakkor az érettségi előfeltételeként valóban nem érdek nélküli. A közösségi szolgálat lehet kötelező, mert ennek pedagógiai tartalma pontosan a szociális érzékenység erősítése.  

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok:

 • Nemzeti köznevelési törvény
 • A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet
 • 20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai programjáról
 • 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet
 • 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
 • Nemzeti alaptanterv
 • Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020
 • Civil törvény
 • Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény

Amennyiben önkéntesként, vagy közösségi szolgálat keretében szeretne részt venni munkánkban, kérjük keresse önkéntes koordinátorunkat:
Frigy Bálint
Email: moravcsikalapitvany(kukac)moravcsikalapitvany.hu