Az Alapítvány alaptevékenysége a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika és az azzal együttműködő szervezetek tevékenységének támogatása; a pszichiátriai és idegrendszeri kutatások támogatása, azok szervezése és elősegítése; a lelki betegségek megelőzésével és gyógyításával kapcsolatos oktatás támogatása; valamint a társadalom mentálhigiénéjének javítása, és a társadalom pszichiátriai kultúrájának emelése.

Az Alapítvány célja továbbá az intézményen belüli és akkreditáció keretében szervezett rehabilitációs célú foglalkoztatás, valamint a bentlakás nélküli ellátási tevékenység végzése, elősegítése, támogatása.

Az Alapítvány tevékenységének részletes meghatározása:

Az Alapítvány közhasznú cél szerinti tevékenységet elsődlegesen az alábbi tevékenységi körben és formában fejti ki:

 • belföldi és külföldi résztvevők számára tudományos fórumok megszervezése, megrendezése és lebonyolítása
 • publicisztikai és szakirodalmi termékek kiadása
 • eseti megkeresésre szakmapolitikai kérdésekben szakértői állásfoglalás kialakítása
 • véleményalkotás és vélemény-nyilvánítás a pszichiátriai szakma kompetenciakörét érintő kérdésekben
 • intézményen belüli rehabilitációs foglalkoztatás kereteinek kialakítása, rehabilitációs foglalkoztató működtetése
 • intézményen belüli, bentlakás nélküli ellátások szervezése, végzése
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • házi segítségnyújtás
 • családsegítés
 • támogató szolgáltatás
 • pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
 • nappali ellátás
 • idősek klubja
 • fogyatékos személyek nappali ellátása
 • pszichiátriai betegek nappali ellátása
 • pszichiátriai betegek átmeneti otthona
 • pszichiátriai betegek otthona
 • pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona
 • pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona
 • művészeti nevelés, művészettel fejlesztés (közfeladat: művészeti intézmények támogatása, a művészeti értékek létrehozásának segítése, jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § b)
 • szociális szolgáltatás támogatott lakhatással (közfeladat: Szociális ellátások biztosítása, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4.)

2014. április 8-tól “közbeszerezhetőek” vagyunk!
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az MNV Zrt. együttműködésében a szociálisan felelős közbeszerzés széleskörű alkalmazása érdekében a védett foglalkoztatók termékeit és elérhetőségét összegező adatbázis jött létre. Az adatbázis létrehozásának célja, hogy az NFM elősegítse a szociális szempontok minél szélesebb körű alkalmazását, valamint növelni szeretnék a védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések számát.