A 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet alapján a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséhez minősített szakmai tanfolyam

A minősítés érvényességi ideje: 2023. március 31.
Továbbképzési pontérték: 32

FNy: B/2021/000915

A program célja

A program a gondolkodásbeli sajátosságokra és mentalizációs deficitekre fókuszál, célja a torzításokra való rálátás és tudatosság fejlesztése, a reális helyzetértelmezés kialakítása, a problémamegoldó stratégiák fejlesztése, hosszú távon az életminőség javítása.

Képzés szakmai vezetője

dr. Simon Lajos, egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta

Előadó

Ajtay Gyöngyi, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

Kapcsolattartó

Veress Aletta
+36 1 781 6889
kepzes@moravcsikalapitvany.hu

A képzés időpontja

2021. szeptember 1-2-3. (naponta 10:00 órától 16:00 óráig)

Óraszáma

25 óra (8 óra elmélet, 17 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne

Moravcsik Alapítvány Oktató Központ
1083 Budapest, Kálvária tér 16.

A képzés célcsoportja (ellátási formák szerint), kinek ajánljuk a képzést
 • Idősek otthonában
 • Pszichiátriai betegek otthonában
 • Szenvedélybetegek otthonában
 • Fogyatékos személyek otthonában
 • Hajléktalanok otthonában
 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményében
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében
 • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézményében
 • Hajléktalan személyek rehabilitációs intézményében
 • Idősek klubjában
 • Fogyatékosok nappali intézményében
 • Szenvedélybetegek nappali intézményében
 • Pszichiátriai betegek nappali intézményében
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthonában dolgozó szakdolgozók, tanácsadók, középvezetők.
A továbbképzés programja

A képzés során elméleti bevezetőben áttekintjük a gondolkodásbeli sajátosságokat, torzításokat, a mentalizációs deficiteket majd végigvesszük azokat a beavatkozási lehetőségeket, amelyek ezek tudatosítására majd korrigálására irányulnak.

A program tematikája

Gondolkodásbeli sajátosságok, torzítások
Elhamarkodott következtetés modul, Oktulajdonítás modul
Diszfunkcionális gondolkodási folyamatok: tépelődés, aggodalmaskodás
Rumináció modul, Figyelem tréning
Hiedelmek merevsége modul
Emlékezet deficitek, emlékezet modul
Mentalizációs deficitek, Empátia és mentalizáció modul
Hangulat és negatív kognitív sémák modul
Önértékelés modul
Előítéletek és stigmatizáció modul

Hiányzás max. mértéke a teljes óraszám 10 %-a. 

A továbbképzés teljesítésének feltételei

Írásbeli vizsga teljesítése

Részvételi díj

70.000,- Ft

A képzés díját kérjük a Moravcsik Alapítvány 10200902-32710870 számú bankszámlájára átutalni.

A közleménybe kérjük, tüntesse fel a “KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING” kifejezést és a résztvevő nevét.

Jelentkezés

Jelentkezéshez kérjük, ITT töltse ki az elektronikus jelentkezési lapot.

A képzés min. 8 fő jelentkezése esetén indul. Résztvevők max. létszáma 15 fő