5.3 Demens betegek ellátását végzők képzési programja (demens betegek ellátása)

A 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet alapján a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséhez minősített szakmai tanfolyam

A minősítés érvényességi ideje: 2023. március 31.

Továbbképzési pontérték: 32

FNy: B/2021/000915

Képzés szakmai vezetője

Simon Lajos, egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta

Előadók

Csibri Éva – pszichiáter, neurológus, geriáter
Pucsek József

A képzés időpontja

2021.március 10-13. (naponta 9:30-16:45 óráig)

A bejelentett korlátozások, szigorítások végett a képzést későbbi időpontra halasztottuk.
Az új időpontról a jelenlegi helyzet rendeződését követően tudunk tájékoztatást adni.

A képzés célcsoportja (ellátási formák szerint), kinek ajánljuk a képzést

  • Idősek otthonában
  • Pszichiátriai betegek otthonában
  • Hajléktalanok otthonában
  • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményében
  • Hajléktalan személyek rehabilitációs intézményében
  • Idősek klubjában
  • Gondozási Központban
  • Pszichiátria betegek nappali intézményében dolgozó szakdolgozók, tanácsadók, középvezetők.

 

A továbbképzés programja és célja

A demens betegek ellátását végző segítők, az egyéni bánásmódban való részesítés keretében olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget tudjanak nyújtani, amelynek során, a betegek hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi, szellemi funkciók megtartása, fejlesztése, a dementálódás ütemének lassítása megvalósulhat.

Előadók

Csibri Éva - pszichiáter, neurológus, geriáter
Pucsek József

Óraszám

30 óra (12 óra elmélet, 18 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne

Moravcsik Alapítvány Oktató Központ
1083 Budapest, Kálvária tér 16.

Kapcsolattartó

Veress Aletta
+36 1 781 6889
kepzes@moravcsikalapitvany.hu

Részvételi díj

90.000 Ft

A képzés tematikája

A továbbképzés egységeinek / előadásainak/ megnevezése, az egyes elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése

Az egyes tartalmi részek óraszáma / időtartama

Módszerek / munkaformák egységenként

Szellemi hanyatlással járó betegségek jelentősége gondozási szempontból (memóriazavar és szellemi hanyatlás). 

3

elmélet

Biztonságos környezet kialakítása (kockázat csökkentő környezeti feltételek és a kockázati viselkedés indirekt alakítása). 

2

elmélet

A megfelelő ingerkörnyezet kialakításának lehetőségei a demens betegek ellátását végző intézetben.

3

elmélet

Hálózati kapcsolatok működtetése, az egymásra épülő szolgáltatások igénybevételének lehetőségei. 

2

elmélet

Jellegzetes problémák kezelése és speciális szolgáltatások biztosítása (társuló és szövődményes rendellenességek). 

3

gyakorlat

Magatartási és pszichés tünetek felismerése, enyhítése 

2

gyakorlat

Egyéni gondozási terv készítése (Mini-Mental teszt, Óra teszt alkalmazása) 

3

gyakorlat

A személyközpontú gondoskodás megvalósítása a demens betegek ellátása során. 

2

elmélet

Demens betegek foglalkoztatása, képességeiknek megőrzése, fejlesztése, a dementálódás ütemének lassítása érdekében (kommunikáció, tájékozódás, térbeli és időbeli orientáció, önellátás). 

7

gyakorlat

Terápiás lehetőségek a demens betegek foglalkoztatása során 

3

gyakorlat

Hiányzás max. mértéke a teljes óraszám 10 %-a.

A továbbképzés teljesítésének feltételei

Írásbeli vizsga teljesítése

Részvételi díj: 90.000,- Ft

A képzés díját kérjük a Moravcsik Alapítvány 10200902-32710870 számú bankszámlájára átutalni.

A képzés min. 8 fő jelentkezése esetén indul. Résztvevők max. létszáma 15 fő

A továbbképzési program tartalmának részletes kifejtése

A demens betegek ellátását végző segítők, az egyéni bánásmódban való részesítés keretében olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget tudjanak nyújtani, amelynek során, a betegek hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi, szellemi funkciók megtartása, fejlesztése, a dementálódás ütemének lassítása megvalósulhat.