Kommunikációs tréning alkalmazása kognitív deficittel és szociális kogníció hiányosságával élő klienseknél

A 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet alapján a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséhez minősített szakmai tanfolyam

A minősítés érvényességi ideje: 2023. március 31.

Továbbképzési pontérték: 32

FNy: B/2021/000915

Képzés szakmai vezetője

Simon Lajos, egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta

Előadó

Ajtay Gyöngyi, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

A képzés időpontja

Egyeztetés alatt.

A képzés indulását későbbi időpontra halasztottuk.
Az új időpontról a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni.

A képzés célcsoportja (ellátási formák szerint), kinek ajánljuk a képzést

 • Idősek otthonában
 • Pszichiátriai betegek otthonában
 • Szenvedélybetegek otthonában
 • Fogyatékos személyek otthonában
 • Hajléktalanok otthonában
 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményében
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében
 • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézményében
 • Hajléktalan személyek rehabilitációs intézményében
 • Idősek klubjában
 • Fogyatékosok nappali intézményében
 • Szenvedélybetegek nappali intézményében
 • Pszichiátriai betegek nappali intézményében
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthonában dolgozó szakdolgozók, tanácsadók, középvezetők.

Előadók

Ajtay Gyöngyi, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

Óraszám

25 óra (8 óra elmélet, 17 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne

Moravcsik Alapítvány Oktató Központ
1083 Budapest, Kálvária tér 16.

Kapcsolattartó

Veress Aletta
+36 1 781 6889
kepzes@moravcsikalapitvany.hu

Részvételi díj

70.000 Ft

A továbbképzés programja és célja

A képzés során elméleti bevezetőben áttekintjük a gondolkodásbeli sajátosságokat, torzításokat, a mentalizációs deficiteket majd végigvesszük azokat a beavatkozási lehetőségeket, amelyek ezek tudatosítására majd korrigálására irányulnak.

 

A képzés tematikája

A továbbképzés egységeinek / előadásainak / megnevezése, az egyes elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése

Az egyes tartalmi részek óraszáma / időtartama

Módszerek / munkaformák egységenként

Szellemi hanyatlással járó betegségek jelentősége gondozási szempontból (memóriazavar és szellemi hanyatlás). 

3

elmélet

Biztonságos környezet kialakítása (kockázat csökkentő környezeti feltételek és a kockázati viselkedés indirekt alakítása). 

2

elmélet

A megfelelő ingerkörnyezet kialakításának lehetőségei a demens betegek ellátását végző intézetben.

3

elmélet

Hálózati kapcsolatok működtetése, az egymásra épülő szolgáltatások igénybevételének lehetőségei. 

2

elmélet

Jellegzetes problémák kezelése és speciális szolgáltatások biztosítása (társuló és szövődményes rendellenességek). 

3

gyakorlat

Magatartási és pszichés tünetek felismerése, enyhítése 

2

gyakorlat

Egyéni gondozási terv készítése (Mini-Mental teszt, Óra teszt alkalmazása) 

3

gyakorlat

A személyközpontú gondoskodás megvalósítása a demens betegek ellátása során. 

2

elmélet

Demens betegek foglalkoztatása, képességeiknek megőrzése, fejlesztése, a dementálódás ütemének lassítása érdekében (kommunikáció, tájékozódás, térbeli és időbeli orientáció, önellátás). 

7

gyakorlat

Terápiás lehetőségek a demens betegek foglalkoztatása során 

3

gyakorlat

Hiányzás max. mértéke a teljes óraszám 10 %-a. 

A továbbképzés teljesítésének feltételei

Írásbeli vizsga teljesítése

Részvételi díj

70.000,- Ft

A képzés díját kérjük a Moravcsik Alapítvány 10200902-32710870 számú bankszámlájára átutalni.

A képzés min. 8 fő jelentkezése esetén indul. Résztvevők max. létszáma 15 fő.

 

A továbbképzési program tartalmának részletes kifejtése 

Hogyan gondolkodnak a fogyatékkal élők / krónikus pszichiátriai betegek / hátrányos helyzetűek?

Ezek a kliensek komoly pszichés terhet viselnek, amelyek elsősorban a fogyatékosság, a betegséggel való megküzdésből fakadnak de a társadalmi beilleszkedés is sokszor nehézséget okoz számunkra. Az alapbetegség, a fogyatékosság mellé sokszor társulnak szorongásos, depressziós panaszok, a stigmatizáció, a betegség, fogyatékosság miatti diszkrimináció is megterhelő számukra – mindezek a tényezők jelentősen befolyásolják ennek a populációnak az életminőséget. 

A fent felsorolt kliensek gondolkodásában sok információ feldolgozási zavar figyelhető meg. A különböző gondolkodásbeli torzítások (elhamarkodott következtetés, katasztrofizálás, túláltalánosítás, fekete-fehér gondolkodás, negatív szűrés), a gondolkodás merevsége, a munkamemória deficitek, az oktulajdonítási sajátosságok miatt sokszor téves következtetést vonnak le a külvilág eseményeinek értelmezésében. A krónikus betegek hajlamosok sokat tépelődni, ruminálni a problémáikon, aggodalmaskodni – ezek a gondolkodási folyamatok pszichés distresszhez vezetnek és fenntartják a krónikus állapotokat. A szociális kogníció (szociális kompetencia, íratlan szabályok a szociális viselkedésben, mentalizáció: a saját és a másik érzelmeire, vágyaira, motívumaira való reflektálás képessége) hiányosságai miatt az interperszonális helyzeteket félreértelmezik, ami alkalmazkodási nehézségeket eredményez. 

Kutatási adatok és sok tapasztalat alátámasztja azt hogy a mentális zavarral küzdő személyek hatékony segítésének alapja a  szükséglet-skill modell, melynek értelmében megfelelő módszertannal a károsodott egyén is képes sok mindent megtanulni. A kiindulópont a kliens szükségletei és céljai, ezekre épülnek a különböző rehabilitációs tervek, készségfejlesztési programok (pl. stresszkezelés, problémamegoldás fejlesztése, kommunikációs tréning). 

A modern, komplex programok a fenti gondolkodásbeli sajátosságokra és mentalizációs deficitekre fókuszálnak, céljuk a torzításokra való rálátás és tudatosság fejlesztése, a reális helyzetértelmezés kialakítása, a problémamegoldó stratégiák fejlesztése, hosszú távon az életminőség javítása. 

A készségfejlesztés strukturált, jól felépített, interaktív játékos gyakorlatokon keresztül történik, szakmai hátterét tekintve kognitív-viselkedésterápiás alapú. Minden téma ismertetése strukturált modul keretében történik: elsőként pszichoedukációval mutatja be az adott gondolkodásbeli torzítást, „hátsó ajtó” gyakorlatokat tartalmaz, a mindennapi életben való előfordulását ismerteti és a potenciális nehézségeket, amiket okozhat. Mindegyik modulhoz emlékeztető kártyák és házi feladatok tartoznak.  

 

A képzés során  elméleti bevezetőben áttekintjük a gondolkodásbeli sajátosságokat, torzításokat, a mentalizációs deficiteket majd végigvesszük azokat a beavatkozási lehetőségeket, amelyek ezek tudatosítására majd korrigálására irányulnak a fent említett modulok formájában.