Kommunikációs tréning alkalmazása kognitív deficittel és szociális kogníció hiányosságával élő klienseknél

A 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet alapján a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséhez minősített szakmai tanfolyam

A program engedélyszáma
A minősítés érvényességi ideje: 2023. március 31.
Továbbképzési pontérték: 32

A program célja

A program a gondolkodásbeli sajátosságokra és mentalizációs deficitekre fókuszál, célja a torzításokra való rálátás és tudatosság fejlesztése, a reális helyzetértelmezés kialakítása, a problémamegoldó stratégiák fejlesztése, hosszú távon az életminőség javítása.

Képzés szakmai vezetője

dr. Simon Lajos, egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta

Előadó

Ajtay Gyöngyi, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

Kapcsolattartó

Veress Aletta
+36 1 781 6889
kepzes@moravcsikalapitvany.hu

A képzés időpontja

2021. szeptember 1-2-3. (naponta 10:00 órától 16:00 óráig)

Óraszáma

25 óra (8 óra elmélet, 17 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne

Moravcsik Alapítvány Oktató Központ
1083 Budapest, Kálvária tér 16.

A képzés célcsoportja (ellátási formák szerint), kinek ajánljuk a képzést
 • Idősek otthonában
 • Pszichiátriai betegek otthonában
 • Szenvedélybetegek otthonában
 • Fogyatékos személyek otthonában
 • Hajléktalanok otthonában
 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményében
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében
 • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézményében
 • Hajléktalan személyek rehabilitációs intézményében
 • Idősek klubjában
 • Fogyatékosok nappali intézményében
 • Szenvedélybetegek nappali intézményében
 • Pszichiátriai betegek nappali intézményében
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthonában dolgozó szakdolgozók, tanácsadók, középvezetők.
A továbbképzés programja

A képzés során elméleti bevezetőben áttekintjük a gondolkodásbeli sajátosságokat, torzításokat, a mentalizációs deficiteket majd végigvesszük azokat a beavatkozási lehetőségeket, amelyek ezek tudatosítására majd korrigálására irányulnak.

 • 2021. szeptember 1.

Gondolkodásbeli sajátosságok, torzítások
Elhamarkodott következtetés modul, Oktulajdonítás modul
Diszfunkcionális gondolkodási folyamatok: tépelődés, aggodalmaskodás
Rumináció modul, Figyelem tréning
Hiedelmek merevsége modul

 • 2021. szeptember 2.

Emlékezet deficitek, emlékezet modul
Mentalizációs deficitek, Empátia és mentalizáció modul
Hangulat és negatív kognitív sémák modul
Önértékelés modul
Előítéletek és stigmatizáció modul

 • 2021. szeptember 3.

 

Hiányzás max. mértéke a teljes óraszám 10 %-a. 

A továbbképzés teljesítésének feltételei

Írásbeli vizsga teljesítése

Részvételi díj

70.000,- Ft

A képzés díját kérjük a Moravcsik Alapítvány 10200902-32710870 számú bankszámlájára átutalni.

A közleménybe kérjük, tüntesse fel a “KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING” kifejezést és a résztvevő nevét.

Jelentkezés

Jelentkezéshez kérjük, ITT töltse ki az elektronikus jelentkezési lapot.

A képzés min. 8 fő jelentkezése esetén indul. Résztvevők max. létszáma 15 fő