A Moravcsik Alapítvány az Európai Unió támogatásával megvalósuló TÁMOP 1.4.1.-11/2 program keretében humán diplomás munkanélküliekből hiányterületet betöltő, “Kognitív viselkedésterapeuta konzultáns” végzettségű szakembereket képez. A résztvevők magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek, majd a legjobban teljesítők esetében segítjük elhelyezkedésüket a munkaerő piacon.

A képzés célja, hogy a hallgatók sajátítsák el a kliens-terapeuta kommunikációt, fejlődjön az empátiás készségük. Ismerjék meg a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban leggyakrabban megjelenő kóros tüneteket, hiszen ezek felismerése elengedhetetlen a hatékony segítő kapcsolat kialakításában. Munkájuk célja lesz, hogy klienseiket segítsék a mentális, ill. viselkedési zavaraikból fakadó problémáik megoldásában, hogy a gondozásukra bízott emberek önellátási képességeit, mentális állapotukat javítsák, társadalmi beilleszkedésüket és a munkaerő-piaci re-integrációs folyamatukat támogassák, elérve ezzel, hogy az aktív kereső életvitelben önállóan boldoguljanak. Így elengedhetetlen a munkaerőpiac jelenkori sajátosságainak, hiányszakmák, ehhez szükséges kompetenciák ismerete is.

A képzés kezdő időpontja: 2014. február 1.
A képzés zárása: 2014. július 31.

A képzési program, ezen időszakban mindennapos elfoglaltságot jelent a résztvevők számára (naponta 5-8 óra).

A képzés megvalósításának helyszíne: Budapest

Mentoraink segítik a programba bevont résztvevőket:

a programba való beilleszkedésben,
a projekt megismerésében,
a szakmai alapismeretek elsajátításában,
a későbbi munkakör szakmai feladatainak ellátásához szükséges rendszerek, módszerek, ismeretek elsajátításában,
a projektszervezet tagjaival való együttműködési kapcsolatok kialakításában,
az esetleg kialakult konfliktushelyzetek megoldásában.
A Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés felépítése:

1. Propedeutika, pszichopatológia, pszichoterápiás kommunikáció, személyközpontú terápia alapjai, empátia labor

A képzés első részében a résztvevők elsajátítják azt a kliens-terapeuta kommunikációt, amely minden pszichoterápiás illetve segítő kapcsolat alapját képezi. Különös hangsúlyt helyezünk a non-specifikus változókra (empátia, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia) és a kliens centrikus figyelmi beállítódásra, amelyek fejlesztése jelentősen javíthatja a terapeuta és a terápia hatékonyságát.

Kitérünk azoknak a kóros tüneteknek a megismertetésére, amelyek a leggyakrabban jelennek meg a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban. Ezeknek a tüneteknek a felismerése és azonosítása nélkülözhetetlen a pszichoterápiás eljárások megfelelő és korrekt alkalmazásához.

2. Viselkedésterápia

A képzés ezen részének célja a viselkedésterápiás módszer alapjainak, a viselkedésterápia alapfogalmainak, a viselkedésterápiás folyamat főbb jellemzőinek és a viselkedésterápiás etikának az elsajátítása.

A behaviorizmus történetét követően a résztvevők megismerkednek a tanuláselmélettel és a tanulási szabályokkal. Ezt követi a viselkedésterápiás technikák elsajátítása és a különböző betegségek viselkedésterápiával történő kezelésének elmélete és gyakorlata. A gyakorlatok során a résztvevők megismerkednek a viselkedés-alapú anamnézis felvételével, a viselkedés feltérképezésével, a viselkedésdiagnosztika gyakorlatával, a viselkedésterápiás eszközök közötti választás szempontjaival, a különböző terápiás módszerekkel, a viselkedésterápiára jellemző betegvezetéssel, a terápiás óra szerkezetével, a terápiás keretek tartásával és a terápiás folyamat értékelésének módszereivel.

A viselkedésterápia a nagymértékű strukturáltsága, a tanuláselmélet terápiában alkalmazott törvényszerűségei eredményeként hatékonyan alkalmazható a különböző magatartási és szorongásos zavarok gyógykezelésében, ami a viselkedésváltozások mérésével jól nyomon követhető.
A szakirodalomban számos kontrollált tanulmány igazolja a módszer hatékonyságát.

3. Kognitív terápia

A képzés harmadik szakaszában a résztvevők megismerkednek a kognitív terápia alapjaival, – amely ráépül az előző, viselkedésterápiás képzési szakasz tananyagára – valamint a kognitív terápia specifikus kórképekre kidolgozott elméleti és gyakorlati ismereteivel.

A résztvevők elsajátítják a kognitív megközelítés helyét a pszichoterápiás irányzatok között, elméleti alapjait, az egyes pszichés megbetegedések kognitív modelljét valamint a kognitív szempontú állapotfelmérés (ún. kognitív diagnosztika) alapelveit.

Betekintést kapnak a sématerápia alapjaiba, valamint a tudatos jelenléten alapuló kognitív terápiába (Mindfullness terápia).

4. Önismereti tréning

5. Extra tréningek (konfliktuskezelés, agresszió kezelés, családterápia, asszertív tréning, tanulástechnikai tréning)