BETŰMÉRET

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0003 kódszámú, "Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása" keretében megvalósuló projekt célja a humán alapdiplomával rendelkező és a projekt közvetlen célcsoportjához tartozó személyek képzése, átmeneti foglalkoztatása annak érdekében, hogy a későbbiekben tartósan foglalkoztatottak legyenek.

Az Alapítvány a projekt során olyan speciális programot valósít meg, amely emeli a célcsoport speciális szakmai felkészültségét, ezáltal fejleszti alkalmazkodó képességüket, javítja munkaerőpiaci pozíciójukat. Annak érdekében, hogy a hallgatók kompetenciái fejlődjenek, a hagyományos oktatási forma mellett átmeneti foglalkoztatásukra is sor kerül. Így a program keretében a résztvevők megszerzik azt a gyakorlatot, amelynek hiánya elsősorban a pályakezdők elhelyezkedésében okoz gondot, ezáltal a projekt az inaktív munkaerő re-integrációját folyamatosan megvalósítja.

A felvételi elbeszélgetés után a projektbe bevont 20 résztvevő számára a Moravcsik Alapítvány egyéni fejlesztési- és szolgáltatási tervet dolgoz ki. A programot teljesítők olyan egyedülálló tudást és végzettséget szerezhetnek, amely hazánkban még ritkaságnak számít. A pályázat keretében finanszírozott kognitív viselkedésterapeuta konzultáns képzésről kikerülők feladata az lesz, hogy frissen szerzett ismereteiket magas színvonalon alkalmazzák működési területükön.


Gubacs Társulat

 A Társulat 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy a közös játékkal, a közösség megtartó erejével segítsük a pszichiátriai betegséggel élők rehabilitációját és kompetenciájuk fejlesztését.


Budapest Art Brut Galéria

A Budapest Art Brut Galériát 2009-ben hoztuk létre az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával. Küldetésünk, a pszichiátriai ellátásában részesülők ellen irányuló előítéletek csökkentése azzal, hogy nagy nyilvánosság előtt jelennek meg az általuk elkészített művészeti alkotások. Egy állandó nyitva tartással működő galéria, ahol bemutatható az art brut művészek munkáiból létrehozott gyűjtemény, komoly segítséget nyújt a szélesebb társadalmi elfogadást illetően, lehetőséget biztosítva a társadalom minden tagja számára, hogy megismerkedjen a pszichiátriai betegek és a társadalom perifériájára szorult emberek alkotásaival, ezzel biztosítva az esetlegesen bennük élő előítéletek feloldódását.

Facebook oldalunk


PsychArt24 - művészeti maraton

A Moravcsik Alapítvány munkatársai, a Budapest Art Brut Galéria alkotóközösségével közösen, azért döntött a Magyarországon egyedülálló rendezvény lebonyolítása mellett, hogy a művészet kifejező erejét felhasználva hozzájáruljanak a mentális fogyatékkal és lelki betegséggel élők önértékelésének erősítéshez, az ellenük irányuló előítéletek és diszkrimináció csökkentéséhez, a társadalom által, a pszichiátriai betegségek köré emelt falak lebontásához.

A rendezvény különlegessége, hogy a pszichiátriai betegek, nemcsak mint art brut alkotók, hanem mint az esemény szervezői, lebonyolítói is részt vesznek a programban, valamint a Budapest Art Brut Galéria alkotóközösségének tagjai - szükség esetén - segítik az outsider alkotók művészeti munkáját.

Facebook oldalunk


Kreatív és művészetterápiás Műhely


Tájékoztatás és tanácsadás pszichiátriai ellátásban részesülő személyek számára

A szolgáltatást 2009-ben indítottuk el az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával. 
Céljaink:
1. Egy transzszexuális klub elindítása, annak érdekében hogy adekvát tanácsadásban részesüljenek és problémáik megoldásában segítséghez jussanak a nemi identitás zavarral küzdő személyek, vagy ahogyan széleskörűen ismert, a transzszexuálisok.

A transzszexuálisok csoportjába sorolható pszichiátriai betegek (BNO osztályozás szerint) alapvető információ hiánnyal küzdenek állapotukat, állapotuk megváltoztatásával kapcsolatos lépéseket illetően, a klub keretein belül elsősorban ismeretterjesztő előadások rendezését tűztük ki célul. Az előadások tematikájának összeállításakor fontosnak tartottuk az egyén szemszögéből lépésenként bemutatni a transzszexuális állapot megjelenését, folyamatának minden mozzanatát, a legkorszerűbb műtéti eljárások bemutatását és az ellenkező neműek társadalmi csoportjába való asszimiláció mikéntjét, egészen a hétköznapi praktikák ismertetéséig.

A projekt keretében 2010. május 25-én, „METAMOR Klub” néven elindítottuk a transzszexuális klubot. A Metamor Klub programjain átlagosan 20 fő jelent meg, ami nagyon jó arány. Sok visszajelzést és ötletet kaptunk mind eddigi működésünkkel, mind a további tervekkel kapcsolatban. Célunk egy olyan önszerveződő társaság létrehozása, akik a projekt lezárását követően az általunk biztosított közösségi tér (fizikai és virtuális) igénybevételével folyamatosan tartják egymással a kapcsolatot, segítik és támogatják egymást az átalakulás folyamatában.
A projekt lezárását követően a Metamor Klub munkáját tovább kívánjuk folytatni. 

2. Tanácsadó szolgálat működtetése. A pszichiátriai betegségek által érintett embereket a társadalmi előítéletek, anyagi, szociális problémák súlyos egzisztenciális és magánéleti válságba taszítják. Sokan közülük erős természetes támasszal rendelkeznek, ám nem mindenki ilyen szerencsés. Több esetben maguk a hozzátartozók élnek vissza a beteg állapotával, nem ritkák a munkaügyi problémák, valamint a negatív megkülönböztetés sem. Ezeknek megelőzésére, illetve az ilyen helyzetek megoldásának elősegítésére alapítványunk tájékoztatással és tanácsadással, lehetőségekkel, valamint peren kívüli közvetítéssel szolgál a pszichiátriai betegségekkel élők, hozzátartozóik, s velük foglalkozó szakemberek számára, szükség esetén jogász bevonásával.

Tanácsadó szolgálatunk 2009. július 1. és 2010. július 31. közötti időszakban 59 ügyet vitt végig, ügyvédi közreműködésre 10 alkalommal volt szükség. Egy-egy kliens ügyének rendezése érdekében átlagosan három alkalommal találkozott a Tanácsadó szolgálatunk munkatársával. Ez egy év alatt összesen 177 tanácsadó-kliens találkozót jelentett. Ezen felül többszöri telefonos megbeszélést is folytattak, és az ügyintézés kapcsán munkatársunk számos szervezettel és ügyvéd kollégával tartotta telefonon és írásban a kapcsolatot. Klienseink családjogi, munkajogi és polgárjogi ügyekben kérték Tanácsadó szolgálatunk segítségét. Az ügyfeleink 33%-a férfi, 67%-a nő volt, 40 %-nak volt bejelentett munkahelye és a tanácsadóban jelentkező klienseink 37%-a a SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán (Alapítványunk székhelye és a Tanácsadó szolgálat telephelye is ez) feküdt, és itt hallott szolgáltatásunkról.

Tanácsadó szolgálatunk egyre szélesebb körben válik ismertté, nemcsak a Klinika ellátási területén (Budapest VIII. és IX. kerület – 200 ezer lakos), de a környező pszichiátriai gondozók kliensei körében is, így az elkövetkezendő években tovább kívánjuk működtetni. Ismertségünkből és könnyű hozzáférhetőségünkből kifolyólag ügyfeleink számának növekedése várható.

Tanácsadó szolgálatunk jelenleg is működik, további információt ITT olvashat.


Komplex program a fogyatékos személyek támogatásáért

A program Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak és szolgáltatásainak támogatása 2011 (pr.kód: 11121) projekt keretében valósult meg. 

A projekt során 4 tevékenységet végeztünk:
1. PsychArt24 rendezvény. Az alkotó, értékteremtő tevékenység hozzásegíti a résztvevőket az egymás tiszteletéhez és elfogadásához, ami jelentősen hozzájárul a meglévő előítéletek és diszkrimináció csökkentéséhez és a fogyatékos résztvevőknek a művészeti tevékenységhez való hozzáféréshez.
2. Családterápia és mentálhigiénés csoportok szervezése, vezetése.
3. Családi nap. Lehetőséget biztosítunk a közös élményszerzésre, együtt alkotásra különböző kézműves foglalkozásokon keresztül, ami növeli a családi kohéziót és a családban maradás esélyét.
4. Art Brut kiadvány készítése, ami jelentős segítséget nyújt a mentális fogyatékkal élők kulturális esélyegyenlőségének megteremtéséhez, személyük és műveik bemutatásával a művészeti alkotómunka piacán való megjelenésükhöz.


„Play Me, I’m Yours!” Street-Art Piano Projekt alkotói pályázat

A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2010. augusztus 30. és szeptember 5. között valósítja meg összművészeti projektjét PánBalkán Art Piknik címmel, mely a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program hivatalos rendezvénye. A program egyik fő tartalmi pillére a „PLAY ME, I’M YOURS” - STREET PIANO PROJEKT pécsi megvalósítása a balkáni országokból érkező és helyi alkotókkal. A projekt megvalósítása céljából alkotói pályázatot hirdetettek „street-art zongorák” megvalósítására képző- és iparművészek részére. 

A felhívásra 39 pályamunka érkezett Magyarország egész területéről, valamint a balkáni térségből, Boszniából, Szlovákiából, Horvátországból, Szerbiából és a Vajdaságból.

Az alkotásokat elbíráló zsűri 13 pályamunkát választott ki, amelyek között a miénk is szerepelt. A tervek alapján megvalósított installációk Pécs legváltozatosabb közterein kerülnek kiállításra a fesztivál ideje alatt.


"Párhuzamok" fotópályázat

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása” című, FOG-FOF-09 kódszámú pályázat keretében, a fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatása, a társadalmi tudatformálás elősegítése érdekében célunk volt lehetővé tenni a személyes találkozást a fogyatékkal élők, családtagjaik és más társadalmi rétegekhez tartozó csoportok között. 

A projekt keretén belül, meghirdettünk egy pályázatot, ahol a fotóművészet eszköztárát felhasználva a fogyatékkal élők életét sztereotípiáktól mentes módon bemutató képekkel lehet jelentkezni. A pályázatra az ország különböző pontjairól és még a határon túlról is érkeztek fotók. 67 fotós 505 alkotást küldött be, amiből a szakmai zsűri kiválasztotta a nyertes alkotásokat és az április 30-án nyíló kiállításon bemutatásra kerülő képeket. A „Párhuzamok” című fotókiállításon 21 alkotó 56 fotója került bemutatásra. Az anyag jelentőségét és magas színvonalát mutatja, hogy a megnyitót követően több intézmény és szervezet jelezte, hogy szeretnék bemutatni a kiállítás anyagát.


MORALBA Nonprofit Kft.

A MORALBA Nonprofit Kft. alapítói, mint rehabilitációs és szociális foglalkoztatást végző és/vagy elősegítő szervezetek, azon egyező akarattal és célból határozták el a Társaság létrehozását, hogy a különböző okokból csökkent munkaképességű és ezért a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek foglalkoztatása keretében előállított termékek piacképességét koncentrált piacra lépéssel elősegítsék, ezáltal lehetőség szerint növekedjenek a foglalkoztató szervezetek rehabilitációs és szociális foglalkoztatás fenntartására fordítható forrásai.