BETŰMÉRET

1. telephely Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, 1083 Budapest, Balassa u. 6.
2. telephely Ó-Galéria, 1087 Budapest, Kőbányai u. 22.
3. telephely Oktató Telephely - Könyvkötészet, 1089 Budapest, Kálvária tér 19.
4. telephely Budapest Art Brut Galéria, 1082 Budapest, Üllői út 60-62.

Hisszük, hogy minden ember értékeket hordoz és  feladatunk ezek kiteljesedését támogatni.
Nappali Intézményünk kiemelt szerepet szán a pszichiátriai betegek és mentális problémákkal küzdők társadalmi esélyegyenlőségének megteremtésére, a stigmatizáció és az előítéletek csökkentésére.
Feladatunk az ellátottak személyes szükségleteinek és céljainak felmérése és ezek alapján egyénre szabott gondozási terv / rehabilitációs program kidolgozása.
A pszicho-szociális rehabilitáció lényege az ellátott személyes céljait akadályozó problémák felmérése és ezek megoldására a közösen elkészített gondozási-rehabilitációs terv megvalósítása.
Ennek érdekében Intézményünk készségfejlesztést nyújt az önellátás, az emberi kapcsolatok, a munka, valamint a szórakozás területén. Ez megvalósul egyéni és az ellátottak igényei alapján tervezett csoportos tréningek keretében, valamint a társadalmi beilleszkedést célzó egyéni szükségletek kielégítésében.
Meggyőződésünk, hogy a legjobb, amit másoknak adhatunk, ha lehetőséget biztosítunk képességeik fejlesztéséhez és kibontakoztatásához, így minden munkatársunk prioritásként kezeli a rehabilitációs célú munkavégzést, amely a legtöbb kliens állapotában pozitív változást eredményez.
A segítő-team tagjai, mint esetmenedzserek képviselik a klienseket és rendelkeznek a pszichiátriai betegek rehabilitációjához szükséges korszerű ismeretekkel, készségekkel, gyakorlattal és tapasztalattal.
Hisszük, hogy szolgáltatásaink nyitottsága, a családdal és a kliensek környezetével szoros kapcsolatot ápoló, a valós szükségleteket figyelő, azok kielégítésére reagáló, valamint a hiteles információkat nyújtó, a társadalom felé korrekt módon tájékoztató szervezeti működés útján csökkenthető a célcsoport kiszolgáltatottsága, a szociális és egészségügyi rendszerre utaltsága.

Pucsek József intézményvezető

Intézetünk a Facebook-on