BETŰMÉRET

INGYENES TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Tanácsadó szolgálatunk célja, a pszichiátriai betegséggel élők és hozzátartozóik, valamint a velük dolgozó szakemberek számára információ és támogatás nyújtása szociális, egészségügyi, munkavállalási valamint jogi kérdésekben.

A Tanácsadó Szolgálat munkatársai várják jelentkezésüket.

Pucsek József
Farkas-Lengyel Ingrid
Telefonszám: +36 1 219 3960

Cím: 1083 Budapest, Balassa u. 6. (A Moravcsik Alapítvány székhelyén)
Kérjük, hogy a személyes konzultációra előzetesen kérjen időpontot a fenti telefonszámon.

Tanácsadó szolgálatunk NEM azonos a betegjogi képviselettel.

 Betegség után járó adókedvezmény

Bizonyos betegségtípusok után adókedvezmény illeti meg a magánszemély adózót. A személyi kedvezményt az Szja tv. szerint súlyos fogyatékos magánszemélynek minősülő személy érvényesítheti az összevont adóalap adójából.
Súlyos fogyatékos személynek azt a magánszemélyt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban részesül.
A kedvezmény mértéke az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg. 
A súlyos fogyatékosság eseteit, illetve a betegségeket a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet, valamint a vonatkozó minősítéseket, kapcsolódó igazolásokat a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüMrendelet határozza meg.

Fő szabály szerint a Kormányrendeletben felsorolt betegségben szenvedő magánszemélyek a betegség fennállásáról kiállított igazolás birtokában jogosultak a személyi kedvezmény igénybevételére. Orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rokkantsági járadékban részesül, illetőleg a támogatást megállapító határozat alapján az a személy, akinek fogyatékossági támogatásra való jogosultságát külön jogszabály szerint megállapították. Az ideiglenes igazolásokat évente kell kiállítani, a végleges állapotot nem kell újra igazolni.

Gyermek helyett a szülő nem jogosultak a kedvezmény figyelembevételére.