BETŰMÉRET

A projekt elsődleges célcsoportját a humán és szociális területen végzett diplomás munkanélküliek alkotják. A projekt közvetlen célcsoportja olyan humán alapdiplomával rendelkező munkanélküli személyek, akikre az alábbi feltételek egyike teljesül:

 • 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső
 • a projektbe bevonást megelőző 6 hónapban nem volt rendszeres kereső tevékenysége/munkája
 • a munkaügyi központ 24 hónapja álláskeresőként nyilvántartja
 • saját háztartásban legalább egy eltartottal él együtt
 • etnikai kisebbséghez tartozik
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló
 • a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban GYED-en, GYES-en stb. részesült

Az eddig beérkezett kérdések alapján összeállított információkkal segítséget kívánunk nyújtani a célcsoporttal szembeni elvárások értelmezéséhez, pontosításához.

Munkanélküli az a személy, aki:

 • az adott héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelyből átmenetileg hiányzott, vagy
 • a kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan keresett munkát, vagy
 • két héten belül munkába tudott volna állni, ha talált volna megfelelő állást.
 • ebbe a csoportba tartozik továbbá a gazdaságilag nem aktívak közül az, aki szeretne dolgozni, és két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást, de nem keres munkát, mert foglalkoztatását reménytelennek látja.

Hogyan tudják igazolni a célcsoporttagok a megfelelőségüket a projekt által meghatározott feltételeknek:

 • A foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévüket betöltötték.
  - a célcsoporttag által aláírt nyilatkozat, vagy
  - személyi igazolvány másolata.
 • 25. életévüket be nem töltött pályakezdő álláskeresők.
  - az illetékes munkaügyi központ kirendeltségének igazolása a nyilvántartásba vételről.
 • A projektbe vonást megelőző hat hónapban a Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 58. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott rendszeres kereső tevékenységet nem folytatattak, vagy a munkaügyi központ által legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántartásban voltak.
  - A célcsoporttag által aláírt nyilatkozat, vagy
  - Illetékes munkaügyi központ kirendeltség igazolása a nyilvántartásba vételről.
 • A saját háztartásában legalább egy eltartottal egyedül él.
  - A célcsoporttag által aláírt nyilatkozat.
 • A foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek.
  - OEP igazolás, vagy
  - MÁK igazolás.
 • Egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen.
  - A célcsoporttag által aláírt nyilatkozat.
 • Rehabilitációs járadékban részesül.
  - Az ONYF határozatának másolata.
 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. § e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
  - 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. §-ban felsorolt intézetek, hivatalok által kiállított határozatok másolatai.
 • A foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül ápolási díjban részesültek.
  - A folyósító önkormányzat igazolása.
 • A célcsoport ESZA forrásból támogatott program keretében szakmát nem szerzett és támogatott foglalkoztatásban nem vett részt, továbbá hasonló célú programok keretében támogatásban nem részesül.
  - A célcsoporttag által aláírt nyilatkozat. 

Az 1991. évi IV. törvény 14 §. (képzések elősegítése) alapján beléphet a képzésbe az, aki:

 • A foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek, ha:
  - a képzés időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát, és
  - a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek egy éves - gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves - korának betöltését követően kezdődik meg, valamint
  - a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet nem folytat.
 • aki rehabilitációs ellátásban részesül,
 • akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy
 • aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja. 

Az ESZA-tól kapott állásfoglalás szerint a programban részt vehet - amennyiben teljesíti a bevonás feltételeit - olyan, nem magyar állampolgár, akinek a magyarországi munkavégzés feltételei teljes körűen megvannak és az adott személy vállalja a támogatott foglalkoztatással kapcsolatos kötelezettségeket. 

A projekt kiírása szerint nem kerülhetnek bevonásra olyan személyek, akik:

 • ESZA forrásból támogatott program keretében szakmát szereztek, vagy
 • közvetlenül munkavégzéssel összefüggésben biztosított támogatásban részesültek, és a képzés befejezését, illetve a támogatás megszűnését követően két évnél kevesebb idő telt el,
 • a támogatott projektekbe bevonásra kerülő személyek más, hasonló célú programok keretében ESZA forrásból nyújtott támogatásokban párhuzamosan nem részesülhetnek.