A személyes gondoskodást végzők/segítők személyiségét meghatározó belső eszköztár bővítése