A projekt célja a humán alapdiplomával rendelkező és a projekt közvetlen célcsoportjához tartozó személyek képzése, átmeneti foglalkoztatása annak érdekében, hogy a későbbiekben tartósan foglalkoztatottak legyenek.

Az Alapítvány a projekt során olyan speciális programot valósít meg, amely emeli a célcsoport speciális szakmai felkészültségét, ezáltal fejleszti alkalmazkodó képességüket, javítja munkaerőpiaci pozíciójukat. Annak érdekében, hogy a hallgatók kompetenciái fejlődjenek, a hagyományos oktatási forma mellett átmeneti foglalkoztatásukra is sor kerül. Így a program keretében a résztvevők megszerzik azt a gyakorlatot, amelynek hiánya elsősorban a pályakezdők elhelyezkedésében okoz gondot, ezáltal a projekt az inaktív munkaerő re-integrációját folyamatosan megvalósítja.

A felvételi elbeszélgetés után a projektbe bevont 20 résztvevő számára a Moravcsik Alapítvány egyéni fejlesztési- és szolgáltatási tervet dolgoz ki. A programot teljesítők olyan egyedülálló tudást és végzettséget szerezhetnek, amely hazánkban még ritkaságnak számít. A pályázat keretében finanszírozott kognitív viselkedésterapeuta konzultáns képzésről kikerülők feladata az lesz, hogy frissen szerzett ismereteiket magas színvonalon alkalmazzák működési területükön.

A projekt közvetlen céljai:

20 fős tanulócsoport indítása,
18 fő kognitív viselkedésterapeuta (CBT) konzultáns kibocsátása
12 fő foglalkoztatása az egészségügyben kognitív viselkedésterapeuta konzultáns munkakörben legalább 6+6 hónapig.
A tevékenység közvetett célkitűzései:

a pályakezdők képzési költségeit törlesztő családok munkanélküli tagjainak elhelyezését, megélhetését biztosítani,
szellemi tőke magasabb szintű kihasználása, képzők és állam általi befektetés megtérülővé, hasznossá tétele,
gyakorlatszerzés biztosítása – a gyakorlati képzés során,
a munkanélküliségi mutatókon ne csak a 20 fő projektben résztvevő életén, elhelyezkedési esélyein próbáljunk javítani, hanem azokén is, akik későbbiekben az ő támogatásukkal visszakerülnek a munka szempontjából inaktív körből az aktív munkavállalói körbe.
A projekt célja a humán alapdiplomával rendelkező és a projekt közvetlen célcsoportjához tartozó személyek képzése, átmeneti foglalkoztatása annak érdekében, hogy a későbbiekben tartósan foglalkoztatottak legyenek.