A projekt elsődleges célcsoportját a humán és szociális területen végzett diplomás munkanélküliek alkotják. A projekt közvetlen célcsoportja olyan humán alapdiplomával rendelkező munkanélküli személyek, akikre az alábbi feltételek egyike teljesül:

25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső
a projektbe bevonást megelőző 6 hónapban nem volt rendszeres kereső tevékenysége/munkája
a munkaügyi központ 24 hónapja álláskeresőként nyilvántartja
saját háztartásban legalább egy eltartottal él együtt
etnikai kisebbséghez tartozik
megváltozott munkaképességű munkavállaló
a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban GYED-en, GYES-en stb. részesült
Az eddig beérkezett kérdések alapján összeállított információkkal segítséget kívánunk nyújtani a célcsoporttal szembeni elvárások értelmezéséhez, pontosításához.

Munkanélküli az a személy, aki:

az adott héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelyből átmenetileg hiányzott, vagy
a kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan keresett munkát, vagy
két héten belül munkába tudott volna állni, ha talált volna megfelelő állást.
ebbe a csoportba tartozik továbbá a gazdaságilag nem aktívak közül az, aki szeretne dolgozni, és két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást, de nem keres munkát, mert foglalkoztatását reménytelennek látja.
Hogyan tudják igazolni a célcsoporttagok a megfelelőségüket a projekt által meghatározott feltételeknek:

A foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévüket betöltötték.
– a célcsoporttag által aláírt nyilatkozat, vagy
– személyi igazolvány másolata.
25. életévüket be nem töltött pályakezdő álláskeresők.
– az illetékes munkaügyi központ kirendeltségének igazolása a nyilvántartásba vételről.
A projektbe vonást megelőző hat hónapban a Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 58. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott rendszeres kereső tevékenységet nem folytatattak, vagy a munkaügyi központ által legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántartásban voltak.
– A célcsoporttag által aláírt nyilatkozat, vagy
– Illetékes munkaügyi központ kirendeltség igazolása a nyilvántartásba vételről.
A saját háztartásában legalább egy eltartottal egyedül él.
– A célcsoporttag által aláírt nyilatkozat.
A foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek.
– OEP igazolás, vagy
– MÁK igazolás.
Egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen.
– A célcsoporttag által aláírt nyilatkozat.
Rehabilitációs járadékban részesül.
– Az ONYF határozatának másolata.
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. § e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
– 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. §-ban felsorolt intézetek, hivatalok által kiállított határozatok másolatai.
A foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül ápolási díjban részesültek.
– A folyósító önkormányzat igazolása.
A célcsoport ESZA forrásból támogatott program keretében szakmát nem szerzett és támogatott foglalkoztatásban nem vett részt, továbbá hasonló célú programok keretében támogatásban nem részesül.
– A célcsoporttag által aláírt nyilatkozat.
Az 1991. évi IV. törvény 14 §. (képzések elősegítése) alapján beléphet a képzésbe az, aki:

A foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek, ha:
– a képzés időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát, és
– a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek egy éves – gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves – korának betöltését követően kezdődik meg, valamint
– a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet nem folytat.
aki rehabilitációs ellátásban részesül,
akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy
aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja.
Az ESZA-tól kapott állásfoglalás szerint a programban részt vehet – amennyiben teljesíti a bevonás feltételeit – olyan, nem magyar állampolgár, akinek a magyarországi munkavégzés feltételei teljes körűen megvannak és az adott személy vállalja a támogatott foglalkoztatással kapcsolatos kötelezettségeket.

A projekt kiírása szerint nem kerülhetnek bevonásra olyan személyek, akik:

ESZA forrásból támogatott program keretében szakmát szereztek, vagy
közvetlenül munkavégzéssel összefüggésben biztosított támogatásban részesültek, és a képzés befejezését, illetve a támogatás megszűnését követően két évnél kevesebb idő telt el,
a támogatott projektekbe bevonásra kerülő személyek más, hasonló célú programok keretében ESZA forrásból nyújtott támogatásokban párhuzamosan nem részesülhetnek.